Правна информация

Breuning GmbH
Luisenstr.60
D - 75172 Pforzheim

Тел. 0049 / (0)7231 / 932 - 0
Факс: 0049 / (0)7231 / 932 - 204
Имейл: info(at)breuning.de

Изпълнителен директор:
Маркус Бройнинг [Marcus Breuning], Линда Бреунинг [Linda Breuning]
ДДС №: DE811192714
Регистърен съд: HRB 501206

 

Освобождаване от отговорност

Освобождаване от отговорност при грешки в конфигуратора
За малко вероятния случай на неправилно ценообразуване в конфигуратора и електронните системи, Breuning не поема отговорност за щети, последващи повреди или претенции на трети страни вследствие на трансферни грешки, проблеми със съвместимостта или повредени файлове и т.н.

Онлайн съдържание
Авторът на съдържанието в този уебсайт не предоставя никаква гаранция за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенции към автора във връзка с отговорността, отнасящи се до материални или нематериални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация, респ. от използването на невярна или непълна информация, по правило са изключени, освен в случаите на вина при доказани груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на автора. Цялото съдържание не е обвързващо и подлежи на промяна. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива цялото съдържание без предварително уведомление, както и временно или за постоянно да прекрати публикуването му.

Препратки и линкове
В случай на директни или индиректни препратки към чужди уебсайтове („хиперлинкове“), които са извън отговорностите на автора, задължение за отговорност би влязло в сила изключително и само в случаите, когато авторът е бил запознат със съдържанието и е било технически възможно и разумно да предотврати използването на незаконно съдържание. С настоящото авторът изрично декларира, че към момента на поставянето на линковете на свързаните сайтове не е било разпознато незаконно съдържание. Авторът няма никакво влияние върху настоящите и бъдещи дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници. Поради това с настоящото той изрично се разграничава от всякакво съдържание във всички свързани страници, които са променени след поставянето на линка. Тази декларация се отнася за всички линкове и препратки в рамките на собственото онлайн съдържание на компанията, както и за записи на трети страни в създадените от автора книги за гости, дискусионни форуми, директории с линкове, мейлинг листи и всички други форми на бази данни, до чието съдържание е възможен външен достъп. За незаконно, невярно или непълно съдържание и по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на предоставена по този начин информация, отговорност носи единствено доставчикът на уеб страницата, към която е направена препратката, а не този, който само се позовава на съответната публикация чрез поставяне на линк.

Авторско право и търговска марка
Авторът се стреми във всички публикации да спазва авторските права на използваните изображения, графики, звукови документи, видеокадри и текстове, както и да използва създадени от самия него изображения, графики, звукови документи, видеокадри и текстове или да използва графики, звукови документи, видеокадри и текстове, за които не е необходим лиценз. Всички търговски марки и знаци, споменати в онлайн съдържанието и евентуално защитени от трети страни, се подчиняват без ограничения на разпоредбите на съответното приложимо законодателство относно търговските марки и правото на собственост на съответния регистриран притежател. От самото споменаване не следва да се заключи, че търговските марки не са защитени от правата на трети страни! Авторските права на публикувани обекти, създадени от самия автор, се носят единствено от автора на страниците. Размножаването или използването на такива графики, звукови документи, видеокадри и текстове в други електронни или печатни издания не е разрешено без изричното съгласие на автора.