Juridisk information

Breuning GmbH
Luisenstr. 60
D - 75172 Pforzheim

Telefon +49 (0)7231-932-0
Fax +49 (0)7231-932-204
E-mail: info(at)breuning.de

Direktør:
Marcus Breuning, Linda Breuning
Moms-nr.: DE811192714
Register: HRB 501206

 

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse ved fejl i ringværktøjet
I det usandsynlige tilfælde at der er fejl i prisangivelserne i værktøjsprissystemet og de elektroniske prissystemer, påtager Breuning sig intet ansvar for skader eller følgeskader eller krav mod tredjemand forårsaget af overførselsfejl, kompatibilitetsproblemer eller forkerte filer etc.

Indhold på websitet
Forfatteren af dette website påtager sig intet ansvar for de tilgængelige oplysningers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Erstatningsansvar mod forfatteren, der relaterer sig til skader af materiel eller immateriel art, som er forårsaget af brug eller manglende brug af de oplysninger, der er stillet til rådighed, eller af brug af forkerte eller ufuldstændige oplysninger, er af princip udelukket, hvis der fra forfatterens side ikke foreligger nogen påviselig forsætlig eller groft uagtsom skyld. Alle priser på websitet er uforbindende og uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkelig ret til at ændre, supplere og slette dele af sider eller det samlede website uden særskilt meddelelse herom og at indstille adgangen til websitet midlertidigt eller endegyldigt.

Henvisninger og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede websites ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, træder der en ansvarsforpligtelse i kraft, udelukkende i det tilfælde hvor forfatteren har kendskab til indholdet, og det ville være teknisk muligt for og rimeligt at forlange af forfatteren at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet for linkoprettelsen ikke var noget tydeligt ulovligt indhold på de sider, der er linket til. Forfatteren har på ingen måde indflydelse på den aktuelle eller fremtidige udformning, indholdet eller ophavet til de sider, der er linket til. Derfor påtager forfatteren sig hermed udtrykkeligt intet ansvar for indhold på alle linkede sider, der er blevet ændret efter linkoprettelse. Denne erklæring gælder for alle links og henvisninger, der er oprettet inden for vores eget website, samt for alle fremmede indlæg i de gæstebøger, diskussionsfora, linksfortegnelser, mailinglister og alle andre former for databaser, som forfatteren har oprettet, hvor det er muligt for eksterne personer at indtaste indhold. For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og særligt for skader, der opstår på grund af brug eller manglende brug af sådanne udbudte oplysninger, er alene udbyderen af det site ansvarlig, som der bliver henvist til, ikke vedkommende, der via links henviser til de offentliggjorte oplysninger.

Ophavsret og ret til erhvervsmæssige tegn
Forfatteren tilstræber i alle publikationer at overholde ophavsrettigheder i forbindelse med anvendte billeder, grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster, at bruge billeder, grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster, som forfatteren selv har skabt, eller at benytte sig af licensfri grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster. Alle varemærker, der anvendes på websitet og evt. er beskyttet af tredjepart, er uindskrænket underlagt bestemmelser i den til enhver tid gældende varemærkelovgivning og ejendomsretten for de pågældende ejere. Alene ved at nævne varemærket kan det ikke udelukkes, at varemærket ikke er beskyttet af tredjepartsrettigheder! Ophavsretten til offentliggjorte objekter, som forfatteren selv har oprettet, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Kopiering eller anvendelse af sådan grafik, sådanne lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller udskrevne publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige tilladelse.