Colofon

Breuning GmbH
Luisenstr.60
D - 75172 Pforzheim

Telefoon 0049 / (0)7231 / 932 - 0
Fax 0049 / (0)7231 / 932 - 204
E-mail: info(at)breuning.de

Directeur:
Marcus Breuning, Linda Breuning
BTW-nr: DE811192714
Reg-nr: HRB 501206

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor fouten van de configurator
In het onwaarschijnlijke geval van een onjuiste prijsopgave in de configurator- en elektronische prijssystemen aanvaardt Breuning geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade of claims van derden als gevolg van transmissiefouten, compatibiliteitsproblemen of beschadigde bestanden etc.

Inhoud van het online aanbod
De auteur van deze website is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruiken van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, kan een aansprakelijkheidsverplichting ontstaan als de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om de toegang tot illegale content te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de link geen herkenbaar illegale content op de gelinkte pagina's zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Dit geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud toegankelijk is en door externe partijen kan worden ingevuld. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en handelsmerken
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of te vertrouwen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het betreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend berusten bij de auteur van de pagina's. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals grafieken, geluidsdocumenten of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.