Kolofon

Breuning GmbH
Luisenstr. 60
D – 75172 Pforzheim

Telefon 0049 / (0)7231 / 932 - 0
Faks 0049 / (0)7231 / 932 - 204
E-post: info(at)breuning.de

Administrerende direktør:
Marcus Breuning, Linda Breuning
MVA-nr.: DE811192714
Registerdomstol: HRB 501206

 

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse ved feil på konfiguratoren
Dersom en prisangivelse av en usannsynlig grunn skulle være feil i konfiguratoren og det elektroniske prissystemet, tar Breuning ikke noe ansvar for (følge)skader eller krav fra tredjeparter på grunn av overføringsfeil, kompatibilitetsproblemer eller filer med feil osv.

Innholdet i tilbudet på nett
Forfatteren av dette nettstedet tar ikke noe ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten til den gitte informasjonen. Ansvarskrav rettet mot forfatteren relatert til skader av materiell eller ideell art som skyldes bruk eller ikke-bruk av den angitte informasjonen, eller bruk av feilaktig eller ufullstendig informasjon, er utelukket forutsatt at det ikke kan påvises at forfatteren har opptrådt forsettelig eller grov uaktsomt. Alle tilbud er uforpliktende og ikke bindende. Forfatteren forbeholder seg retten til å endre, supplere, slette eller midlertidig eller endelig stanse publiseringen av deler av nettstedet eller hele tilbudet uten forhåndsvarsel.

Henvisninger og koblinger
Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne nettsteder («hyperkoblinger») som ligger utenfor ansvarsområdet til forfatteren, trer en ansvarsplikt i kraft dersom forfatteren var kjent med innholdet og det var teknisk og fysisk mulig for vedkommende å hindre bruk av eventuelt lovstridig innhold. Forfatteren erklærer herved ettertrykkelig at det ikke ble oppdaget noe illegalt innhold på de tilkoblede sidene på tidspunktet for opprettelse av koblingene. Forfatteren har ingen innflytelse på den gjeldende eller fremtidige utformingen, innholdet eller opphavsretten til tilkoblede/tilknyttede nettsteder. Derfor distanserer vedkommende seg herved ettertrykkelig fra alt innhold på alle tilkoblede/tilknyttede sider som blir endret etter at koblingen ble opprettet. Dette gjelder for alle koblinger og henvisninger som er opprettet innenfor rammen av det egne internett-tilbudet samt for eksterne oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora, koblingsregistre, e-postlister og alle andre typer databaser som forfatteren har opprettet og hvor ekstern skrivetilgang er mulig. Tilbyderen av nettstedet som det blir henvist til, er alene ansvarlig for ulovlig, feilaktig eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som kan oppstå ved å bruke eller ikke bruke slik tilbudt informasjon. Den som kun henviser til publikasjonen ved hjelp av koblinger, bærer ikke noe ansvar.

Opphavs- og varemerkerett
Forfatteren søker å overholde opphavsretten til bildene, grafikken, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes; å bruke bilder, grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som er laget av forfatteren; eller å bruke lisensfrie grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i alle publikasjoner. Alle varemerker som blir nevnt i tilbudet på nettstedet og som ev. er beskyttet av tredjeparter, er underlagt bestemmelsene til den gjeldende varemerkeretten og eiendomsretten til den registrerte eieren. Angivelse av varemerker betyr ikke at de ikke er beskyttet av rettighetene til tredjeparter. Opphavsretten til publiserte objekter som forfatteren selv har opprettet, tilhører forfatteren. Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller bruke slike grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner uten ettertrykkelig tillatelse fra forfatteren.