Casetă tehnică

Breuning GmbH
Luisenstr.60
D - 75172 Pforzheim

Tel.: 0049 / (0)7231 / 932 - 0
Fax: 0049 / (0)7231 / 932 - 204
E-mail: info(at)breuning.de

Director:
Marcus Breuning, Linda Breuning
CIF: DE811192714
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: HRB 501206

 

Exonerarea de răspundere

Exonerarea de răspundere în cazul unor erori de configurare
În cazul improbabil al indicării unui preț incorect în sistemul de configurare și în sistemul electronic de stabilire a prețului, forma Breuning nu preia răspunderea pentru daune sau daune de consecință sau pentru pretențiile unor terți în urma unor erori de transfer, probleme de compatibilitate sau fișiere defectuoase etc.

Conținutul ofertei online
Autorul acestui site web nu preia nicio garanție pentru actualitate, corectitudinea, caracterul exhaustiv sau calitatea informațiilor puse la dispoziție. În principiu, sunt excluse orice pretenții de garanție față de autor, ce asociate unor daune de natură materială sau intelectuală, cauzate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate respectiv din utilizarea unor informații eronate sau incomplete, cu excepția cazului în care se dovedește culpa autorului, cu premeditare sau din neglijență. Toate ofertele sunt neobligatorii și neangajante. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge fragmente ale paginilor web sau întreaga ofertă fără o înștiințare distinctă sau de a opri temporar sau definitiv publicarea.

Referințe și link-uri
În cazul unor trimiteri directe sau indirecte la site-uri web străine („Hyperlink-uri”), care nu intră în domeniul de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare doar în cazul în care autorul ar avea cunoștință de conținuturile respective și acesta ar putea din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea conținuturilor ilegale. Autorul declară prin prezenta explicit faptul că la momentul instalării link-ului, pe paginile web conectate prin link nu au fost detectate conținuturi ilegale. Autorul nu are nicio influență asupra configurării actuale și viitoare, asupra conținuturilor sau dreptului de autor în ceea ce privește paginile web conectate prin link. Prin urmare, acesta se distanțează explicit de toate conținuturile de pe paginile cu care există conectare prin link, care au fost modificate după instalarea link-ului. Această constatare se aplică pentru toate link-urile și referințele instalate în cadrul propriei oferte online, precum și pentru înregistrările în cărțile de oaspeți, forurile de discuții, listele de link-uri, listele de mailing și în toate celelalte forme de baze de date, care permit din exterior acces pentru scriere. Pentru conținuturile ilegale, incorecte sau incomplete și mai ales pentru daunele survenite din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații furnizate, singurul răspunzător este furnizorul paginii web la care se face trimitere și nu cel care face trimitere prin link la publicările respective.

Dreptul de autor și dreptul mărcilor
Autorul urmărește ca în toate publicațiile să respecte drepturile de autor asupra imaginilor, graficelor, documentelor audio, secvențelor video și textelor, să utilizeze imagini, grafice, documente audio, secvențe video și texte proprii sau să apeleze la grafice, documente audio, secvențe video și texte fără licență. Toate mărcile menționate în cadrul ofertei online protejate sau protejate de terți sunt supuse neîngrădit prevederilor dreptului mărcilor aplicabil și drepturilor de proprietate ale proprietarilor respectivi înregistrați. Prin simpla indicare nu se va trage concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturi ale unor terți! Drepturile de autor pentru obiectele publicate, realizate de autor, revin doar autorului paginilor web. Multiplicarea sau utilizarea acestor grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul explicit al autorului.